ŠK Dúbravan v 2. lige!

Turnaj Dúbravan Open opäť po troch rokoch

Áno, je to tak. Družstvo Šachového klubu Dúbravan bude mať v sezóne 2023/24 možnosť zmerať si svoje sily v družstvami v 2.lige A. Ide o historický úspech nie len klubu, ale mestskej časti, pretože ešte žiadnemu klubu z Bratislavskej mestskej časti Dúbravka sa ešte nepodarilo prebojovať sa do 2.ligy. (viď poznámka)

Ako sa to stalo? Úprimne povedané, výraz „prebojovať sa“, je celkom prehnaný a poďme si to vysvetliť pekne poporiadku.

Družstvo „A“ nášho klubu skončilo v sezóne 2022/23 v 3.lige A1 na krásnom 6. mieste. Už to samo o sebe je výborné, lebo sme nikdy tak vysoko neboli. Z 3. ligy oficiálne postupuje víťaz nanajvýš druhý, aj to len v prípade ak prvý odmietne. Avšak, týždeň pred termínom odovzdávania prihlášok nikto z družstiev na 1.-5. mieste 3.ligy A1 neprejavilo záujem postúpiť. Preto sme od riaditeľa 2. ligy A dostali prekvapivú otázku, či by o postup nemal záujem náš klub, ŠK Dúbravan. Po krátkej porade vedenia klubu sme vyjadrili záujem a podali si prihlášku. Nádej  spľasla v okamihu, keď sme sa deň pred uzavretím prihlášok 14.8.2023 dozvedeli, že klub ŠK Doprastav Bratislava predsa len postaví ďalšie družstvo do 2. ligy. Tu je dobré poznamenať, že kluby ŠK Krasňany, ŠK Doprastav Bratislava a ŠK  Slovan Bratislava pôvodne nechceli postúpiť preto, lebo už jedno družstvo v 2.lige mali.

Ďalšie prekvapenie nás čakalo už 16.8. t.j. deň po uzavretí prihlášok. Družstvo ŠK Senec nepodalo prihlášku a odstupuje z 2. ligy. Tým sa uvoľnilo miesto pre ďalšie družstvo zo súťaže 3.liga A1 a boli sme zasa „v hre“. Naša prihláška bola stále právoplatná a tak sa po rozhodnutí ŠTK SŠZ (Športovo-technickej komisie Slovenského  šachového zväzu) dostalo družstvo ŠK Dúbravan do 2.ligy A rozhodnutím „od zeleného stola“. Iróniou je, že sa naše družstvo zo 4.ligy A11 dostalo do 3. ligy A1 veľmi podobným spôsobom.

Je naozaj dobre, že sme postúpili? To je dobrá otázka, pretože papierovo budeme nepochybne najslabšie družstvo v súťaži. Bude veľkým prekvapením, pokiaľ by  sme sa v súťaži udržali. Na druhú stranu, naši hráči získajú veľmi cenné skúsenosti zo silnej súťaže, ktoré určite neskôr zužitkujú. A to bez ohľadu na to, v ktorej súťaži neskôr budeme hrať. S úsmevom na perách dodávam, že 3.ligu máme v sezóne 2023/24 už garantovanú a nemusíme hrať o záchranu.

Nemáme čo stratiť, len získať. Prajem Šachovému klubu Dúbravan veľa zdaru aj v nadchádzajúcej sezóne a nech o historických úspechoch môžeme v budúcnosti písať čo najčastejšie!

Poznámka: Informáciu, že mestská časť Dúbravka ešte nemala šachový klub v druhej lige, síce autor článku nemá overenú, ale rád si to bude myslieť.