Tréningy pre mládež

Jednou z aktivít klubu Dúbravan sú tréningy pre mládež s Lacom Šipekym. V súčasnosti sa stretnutia konajú každý neprázdninový štvrtok od 16:00 v Centre rodiny na Bazovského 6 v Dúbravke.

V prípade záujmu o tréningy kontaktujte Laca na e-mailovej adrese alebo na telefónnom čísle 0903 214 201.

Saška Strelbitska, hráčka Dúbravanu, o tréningoch povedala:

„Na Lacove tréningy chodia radi aj ‚dospeláci‘, pretože nechcú premeškať jeho teatrálnu šou. Veľmi dobre ho dopĺňa Tomáš Laho, ktorý je najtrpezlivejším človekom, akého poznám. ‚Reprezentujú‘ rôzne štýly šachovej hry, preto je veľmi zaujímavé počúvať aj ich diskusie.

Laco z nás nerobí veľmajstrov, dúfa však, že nás to ‚ľudský posunie‘. Záleží mu aj na našom živote mimo klubu, o. i. aj na školských známkach.

Keďže je Laco jedným z najlepších rozhodcov Slovenska, je pre neho veľmi dôležité naučiť nás pravidlá šachu a Súťažný poriadok SŠZ.

Často som mala pocit, že je skôr mojim kamarátom, ako trénerom. Je tu pre svojich zverencov 24/7 , vždy nájde tie správne slová, motivuje nás, podporuje a ponúka priestor pre realizáciu našich snov.“