História

Začiatkom apríla 2011 sa konala členská schôdza, na ktorej 15 zakladajúcich členov klubu Dúbravan prijalo prvé stanovy. Tieto stanovy boli dňa 28. apríla 2011 potvrdené Ministerstvom vnútra SR a 11. mája toho istého roku bolo klubu pridelené IČO.

Zásadný podiel na vzniku klubu mal Bc. Rastislav Kevický, ktorý sa stal predsedom klubu a hnacím motorom pre fungovanie Dúbravanu. Kevický mal veľa dobrých nápadov pre rozvoj šachu, dobré organizačné schopnosti a vedel sa obetovať pre prácu v prospech klubu. Jeho zásluhou sa v Dúbravke objavilo miesto, kde deti mohli spoznávať šach a dospelí za touto hrou nemuseli cestovať do centra mesta. Cieľmi klubu boli šachové tréningy pre deti, účasť na šachových ligách a organizovanie turnajov pre dúbravskú mládež.

Prvá klubová miestnosť sa nachádzala na ZŠ Pri kríži, kde Kevický od počiatkov klubu vyučoval šach. V auguste 2011 prišiel do klubu Mgr. Ladislav Šipeky FA, ktorý sa stal klubovým metodikom a trénerom pre pokročilých. Dňa 27. apríla 2012 sa klubová miestnosť presunula do Kultúrneho centra Fontána so sídlom na Ožvoldíkovej 12. V novembri bol Šipeky zvolený za nového predsedu klubu a v septembri 2015 prišlo k ďalšej zmene klubovej miestnosti. Tentokrát sa klub presťahoval do Centra rodiny na Bazovského 6.

Hlavnou aktivitou klubu Dúbravan v rokoch 2011-2018 bola organizácia:

  • detského turnaja O putovný pohár starostu Dúbravky (máj – jún),
  • školských majstrovstiev žiačok a žiakov (november),
  • turnaja FIDE Open Dúbravan – O pohár SNP (koniec augusta).

Klub sa zúčastňuje ligových súťaží, ktoré má v gescii Bratislavský šachový zväz. Dúbravan hráva pravidelne 5. ligu, v sezóne 2017/2018 začal hrávať aj štvrtú najvyššiu súťaž.

Kluby ŠO Tatran Dúbravka a Dúbravan spoluorganizovali Trojkráľový turnaj v rapid šachu v roku 2012.

Od roku 2014 sa darí usporiadať Farský turnaj v rapid šachu, ktorý sa zvykne konať vo februári.