História

Začiatkom apríla 2011 sa konala členská schôdza, na ktorej 15 zakladajúcich členov klubu ŠK Dúbravan prijalo prvé stanovy. Tieto stanovy boli dňa 28. apríla 2011 potvrdené Ministerstvom vnútra SR a 11. mája toho istého roku bolo klubu pridelené IČO.

Zásadný podiel na vzniku klubu mal Rastislav Kevický, ktorý sa stal predsedom klubu a hnacím motorom pre fungovanie Dúbravanu. Rastislav Kevický mal veľa dobrých nápadov pre rozvoj šachu, dobré organizačné schopnosti a vedel sa obetovať pre prácu v prospech klubu. Jeho zásluhou sa v Dúbravke objavilo miesto, kde deti mohli spoznávať šach a dospelí za touto hrou nemuseli cestovať do centra mesta. Cieľmi klubu boli šachové tréningy pre deti, účasť na šachových ligách a organizovanie turnajov pre dúbravskú mládež.

Prvá klubová miestnosť sa nachádzala na ZŠ Pri kríži, kde p.Kevický od počiatkov klubu vyučoval šach. V auguste 2011 prišiel do klubu Ladislav Šipeky, ktorý sa stal klubovým metodikom a trénerom pre pokročilých. Dňa 27. apríla 2012 sa klubová miestnosť presunula do Kultúrneho centra Fontána so sídlom na Ožvoldíkovej 12. V novembri bol Ladislav Šipeky zvolený za nového predsedu klubu a v septembri 2015 prišlo k ďalšej zmene klubovej miestnosti. Tentokrát sa klub presťahoval do Centra rodiny na Bazovského 6.

Hlavnou aktivitou klubu ŠK Dúbravan v rokoch 2011-2018 bola organizácia:

  • detského turnaja O putovný pohár starostu Dúbravky (máj – jún),
  • školských majstrovstiev žiačok a žiakov (november),
  • turnaja FIDE Open Dúbravan – O pohár SNP (koniec augusta).

Klub sa zúčastňuje ligových súťaží, ktoré má v gescii Bratislavský šachový zväz. ŠK Dúbravan hráva pravidelne 5. ligu, v sezóne 2017/2018 začal hrávať aj štvrtú najvyššiu súťaž, v sezóne 2018/2019 – 3. ligu a v sezóne 2023/24 dokonca aj 2.ligu.

Od októbra 2017 sa v priestoroch Centra Rodiny každý štvrtok od 16:00 koná šachový krúžok pre deti. 

Oba dúbravské kluby ŠO Tatran Dúbravka a ŠK Dúbravan úzko spolupracujú, čoho dôkazom je aj spoluorganizovanie viacerých turnajov, napr. Trojkráľový turnaj v rapid šachu v roku 2012.

V rokoch 2014-2017 sme organizovali Farský turnaj v rapid šachu, ktorý sa zvykol konať vo februári.

Počas pandémie sme organizovali klubové online turnaje na platforme lichess.org

Od roku 2021 organizujeme aj charitatívny Dámsky šachový turnaj.