Kontaktné informácie

Kontakt

Šachový klub DÚBRAVAN

Repašského 1949/5

841 02 Bratislava

Účet

IBAN: SK49 1111 0000 0011 6548 1003

IČO: 42252954

DIČ/IČ DPH: 2023 264 276

Predseda klubu

Ladislav Šipeky

E-mail:

Mobil: 0903 214 201