Klub

Klubové priestory

Centrum rodiny

Bazovského 6

Bratislava – Dúbravka

Klubové dni

neprázdninové a nesviatkové štvrtky: 17:00 – 18:30